top of page

Školenie prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií

28. apríla 2021

V záujme zvyšovania povedomia v oblasti prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii MIRRI zabezpečuje pre orgány riadenia školenia, ktoré sa budú venovať všeobecným otázkam o prístupnosti webových sídel orgánov riadenia, ako aj odborné školenia k samotnému monitorovaniu prístupnosti webových sídel.

Zdroj

bottom of page