top of page

Školenie: Používateľská kvalita a behaviorálne inovácie v prostredí verejnej správy na Slovensku
Termín: 27.-28. apríl 2022 (1. časť) a 18. máj 2022 (2. časť)

14. apríla 2022

online/Teams

Bezplatné školenie pre zamestnancov verejnej správy. Obsahom školenia je priblíženie pojmov používateľská kvalita a behaviorálne inovácie, informácia o doteraz zrealizovaných činnostiach (vrátane „UX“ Vyhlášky 547/2021 Z. z . o elektronizácii agendy verejnej správy) a taktiež reálne praktické príklady tvorby služieb v súlade s používateľskou kvalitou a ich prepojenie na „UX“ Vyhlášku
Zdroj

bottom of page