top of page

Ďalšia časť vzdelávacieho cyklu NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ
Kedy: 7. marca 2023, od 9:00 - 11:00 hod.

1. marca 2023

online

Téma: Rola regionálnej koordinátorky/koordinátora participácie na regionálnej a lokálnej úrovni

Zdroj

bottom of page