top of page

Čo s nezákonne umiestneným odpadom? Mestá navrhujú nové povinnosti pre vlastníkov pozemku.

23. augusta 2022

Bratislava, Slovakia

Podľa ÚMS aktuálne ustanovenie zákona robí vlastníka pozemku úplne pasívnym a neukladá mu takmer žiadne povinnosti, aby minimalizoval riziko vytvárania nelegálnych skládok

Zdroj

bottom of page