top of page

Čo priniesla konferencia Odpady a životné prostredie 2023?

16. novembra 2023

Bratislava

Hlavnými témami konferencie boli: úprava odpadov pred skládkovaním, fungovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Zdroj

bottom of page