top of page

ÚVO vydal materiál k dodatkom pre situáciu v stavebníctve

16. mája 2022

ÚMS dlhodobo apelovala na ÚVO, aby pomohol riešiť potrebnú zmenu v procese obstarávania tak, aby mali mestá možnosť reagovať na aktuálnu krízu na trhu.

Odborníci ÚMS sa osobne podieľali na hľadaní akceptovateľného mechanizmu spoločne so zástupcami ÚVO. Veríme, že mestám tento krok prinesie konečne legitímnu možnosť reagovať na aktuálne problémy v súvislosti s rastúcimi cenami materiálov a pomôže im ochrániť tak plánované projekty a rozvoj vo svojich územiach.  Teraz je však potrebné, aby štát  vypracoval analýzy a indexy, ktoré budú dávať jasnú odpoveď na reálnu výšku nárastu cien pri jednotlivých komoditách. Veríme, že k tomu kroku zo strany štátu dôjde v čo najkratšom čase.

Zdroj

bottom of page