top of page

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti venuje program v mesiaci máj participujúcej samospráve v rámci cyklu vzdelávania „Na občanoch záleží“.

4. mája 2021

online

Program na mesiac máj
11. máj 2021 / KOMUNITY PRAXE
18. máj 2021 / SAMOSPRÁVA PARTICIPUJE: PREČO? AKO? S KÝM?
25. máj 2021 / PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021

Zdroj

bottom of page