top of page

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva počas septembra 2021 na ďalšie zo vzdelávacích aktivít / podujatí

20. septembra 2021

zoom

27.9.2021 v čase 9:00-11:30: Úradníci úradníkom
28.9.2021 v čase 9:00-11:30: Na občanoch záleží
29.9.2021 v čase 9:00-11:30: Kabinet participácie

Zdroj

bottom of page