top of page

Únia miest vyčíta vláde slabú komunikáciu pri tvorbe legislatívy

6. mája 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska má dlhodobo problémy so spôsobom prípravy zákonov zo strany súčasnej vlády. Podľa primátorov prichádzajú rozhodnutia vlády často bez diskusie so zástupcami miest a obcí. Vláda im navyše poskytuje neúplné a čiastkové podklady bez hodnotenia vplyvov na samosprávy.

Zdroj

bottom of page