top of page

Únia miest Slovenska vyzýva k účasti na blížiacich sa eurovoľbách 2024

31. mája 2024

Mestá musia čeliť čoraz silnejším výzvam, medzi ktoré patrí najmä zmena klímy, demografický vývoj, ale aj transformácia hospodárstva, energetiky a mobility. K novým výzvam bude patriť aj očakávaný rast migrácie vyvolaný nielen situáciou vo svete, ale aj požiadavkami na pracovné sily v hospodárstve Slovenska. Súčasné a očakávané výzvy si vyžadujú, aby mali mestá v Európe čo najsilnejší hlas.

Zdroj

bottom of page