top of page

Únia miest Slovenska diskutovala so zástupcami Inštitúcie ombudsmana v SR

11. júla 2024

Hlavnou témou bolo kreovanie volebných obvodov vo voľbách do samosprávy v súvislosti s právom voliť a byť volený, ako súčasť komplexnej reformy verejnej správy. Otvorili sa aj témy nájomného a sociálneho bývania, či sociálnej starostlivosti.

Zdroj

bottom of page