top of page

Únia miest podporuje výzvu venovať pozornosť pohybovým aktivitám detí

30. augusta 2021

Bratislava

V spoločnom vyhlásení za podporu rozvoja športu a pohybových aktivít v prospech zdravia detí a mládeže formulujú organizácie výzvu zvýšiť pozornosť smerom k pohybovým aktivitám na školách.

Zdroj

bottom of page