top of page

ÚMS: Dohoda na kolektívnej zmluve bude mať vplyv i na rozpočty miest

14. júla 2022

Členské mestá ÚMS sa na rokovaní Republikovej rady dohodli, že komplexne posúdia vplyvy všetkých zmien na ich rozpočty a v septembri oznámia, aké ďalšie kroky podniknú.

Zdroj

bottom of page