top of page

Vyhlásenie ÚMS k podpredsedovi vlády SR Š. Holému a k novele stavebného zákona

24. februára 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) dôrazne žiada podpredsedu vlády SR Štefana Holého, aby zvážil a zmenil svoj slovník voči voleným predstaviteľom samosprávy. Na základe výsledkov jeho práce a vyjadrení v súvislosti s novelou stavebného zákona je evidentné, že sa tejto téme nevenuje dostatočne, nerozumie jej a zároveň túto zložitú, odbornú tému podriaďuje svojmu politickému cieľu. ÚMS zároveň žiada vládu SR, aby túto agendu zverila späť do kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR, kde sú kvalifikovaní odborníci, ktorí novú stavebnú legislatívu dokážu, v spolupráci s ďalšími odborníkmi, fundovane pripraviť. Pripomíname pánovi Holému, že samosprávy sú v tejto téme partnermi a nie terčom na hlúpe útoky a obvinenia. ÚMS jednoznačne konštatuje, že návrh na zmenu stavebnej legislatívy, z dielne podpredsedu vlády SR Štefana Holého, je pre mestá neprijateľný. Zhodli sa na tom všetky členské mestá ÚMS na dnešnom spoločnom online rokovaní. Únia miest Slovenska háji záujmy 57 členských miest Slovenska, ktoré zastupujú takmer 2 milióny obyvateľov.
bottom of page