top of page

Stanovisko ÚMS k aktuálnej situácii na Ukrajine

23. februára 2022

Bratislava

Mestá sú pripravené byť maximálne nápomocné a podať pomocnú ruku  a podporu našim ukrajinským susedom. Zhodli sa na tom zástupcovia miest Únie miest Slovenska na dnešnom mimoriadnom  online rokovaní k aktuálnej situácii na Ukrajine. Únia miest Slovenska veľmi pozorne sleduje aktuálnu situáciu   u našich ukrajinských susedov. Vyjadruje spolupatričnosť a podporu všetkým obyvateľom a v týchto mimoriadne náročných chvíľach stojí na ich strane. Veľa členských miest ÚMS má partnerské mestá na Ukrajine a osobné kontakty s vedením týchto miest, preto pozorne sledujú každú minútu diania  a nepodceňujú vážnosť situácie a jej následkov.

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska:  „Situácia na Ukrajine je vážna a dotýka sa aj nás. Musíme byť pripravení reagovať, pomáhať si, byť súdržní. Mestá nepodceňujú, čo sa deje, pretože vedia, že tak, ako počas pandémie, aj teraz budú súčasťou riešenia ďalšej krízy. Mapujeme naše priestorové a personálne kapacity,  v prípade potreby sme pripravení zabezpečiť autobusy a bezpečnú prepravu utečencov z miest na východe, ktoré pomôžu previezť jednotlivcov aj celé rodiny do bezpečia a pripraveného ubytovania na západe našej krajiny.“


ÚMS je súčasťou tímu pod vedením Ministerstva vnútra SR, kde si zástupcovia štátu a samosprávy vymieňajú relevantné informácie k aktuálnej situácii a spolupracujú pri tvorbe koncepčných riešení potenciálnej utečeneckej krízy z Ukrajiny na územie Slovenska.  Oceňujeme komunikáciu a spoluprácu štátu, veríme, že sa nám spoločnými silami a jednotou v riešeniach, podarí zvládnuť všetko, čo nás čaká. ÚMS sa zároveň pripája ku všetkým jednotlivcom, skupinám a organizáciám, ktoré odsudzujú súčasný vojenský konflikt, vyzývajú na jeho mierové riešenie a  žiada všetkých politikov, aby sa postavili za hodnoty, ktoré sú skutočne správne a umožňujú nám všetkým žiť pokojne a v mieri.

bottom of page