top of page

Mestá sa pripravujú na riešenie ekonomickej a energetickej krízy.
Vláde posielajú 6 konkrétnych návrhov.

6. septembra 2022

Bratislava, Slovakia

Samosprávy musia okamžite riešiť aktuálnu ekonomickú a energetickú krízu. Únia miest Slovenska (ÚMS) preto adresuje vláde šesť vlastných, konkrétnych návrhov, ktoré mestám môžu pomôcť zvládnuť dramatickú finančnú situáciu. Po skúsenostiach z posledných rokov už mestá vedia, že  spoľahnúť sa môžu predovšetkým samé na seba. Napriek tomu však platí, že systémové a strategické opatrenia musia prísť zo strany štátu. Zhodli sa na tom zástupcovia miest na dnešnom online rokovaní Prezídia Únie miest Slovenska. List s týmto návrhmi ÚMS zašle predsedovi vlády SR, ministrovi financií SR, predsedovi NR SR a predsedom poslaneckých klubov.


ÚMS pripomína, že obrovský nárast bežných výdavkov nielenže ohrozuje plnenie základných funkcií miest, ale paralyzuje možnosti dôležitých investícií, vrátane spolufinancovania projektov z eurofondov. Bez dostatočných finančných zdrojov nedokážu mestá potrebne rýchlo reagovať ani na riešenie extrémne vysokých cien energii a  energetickej krízy.


ÚMS žiada vládu SR o prijatie šiestich nasledovných návrhov:

  • O refundáciu vyplatených odmien za rok 2021 vo výške 350 eur na úlohy v prenesenom výkone štátnej správy

  • O kompenzáciu zvýšených výdavkov za energie  na základných školách od začiatku roka, podľa požiadaviek predložených rezortu školstva

  • O kompenzáciu jednorazovej odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov, o čom rozhodol štát bez konzultácie s mestami

  • O schválenie avizovanej novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá umožní čerpať financie z rezervných fondov aj na bežné výdavky, z dôvodu dofinancovania výpadku príjmov a zvýšených výdavkov

  • O odpustenie pôžičiek, ktoré poskytla vláda mestám počas pandémie COVID19

  • O zníženie DPH na energie, keďže z dôvodu zvýšenia ich cien štát súčasne získava vďaka DPH vyššie príjmy


Richard Rybníček, prezident ÚMS:  „Dlhodobo upozorňujeme štát na to, aké dramatické následky majú na mestá rozhodnutia vlády a parlamentu. Neustále vyzývame štát k predloženiu systémových opatrení, ktoré nielen napravia súčasné nedostatky, ale budú aj riešením pre budúcnosť. Aj teraz prichádzame s konkrétnymi návrhmi a ja chcem veriť, že ich vláda vypočuje a prijme. Sme viazaní zákonom a našou prísahou, že sa musíme postarať  o našich obyvateľov. Preto žiadame predstaviteľov štátu, aby nám k tomu vytvorili podmienky.“


V súvislosti s energetickou krízou ÚMS schválila vytvorenie samostatnej pracovnej skupiny zo zástupcov členských miest, ktorá bude pomáhať mestám v hľadaní riešení. Jej závery budú zároveň slúžiť ako relevantné podklady pri zastupovaní miest v štátom zriadených pracovných skupinách pre riešenie aktuálnej energetickej krízy.


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page