top of page

Mestá sú pripravené spolupracovať, požadujú však preplatiť náklady od štátu

18. novembra 2020

Bratislava

Únia miest Slovenska bude rešpektovať odporúčanie odborníkov k celoplošnému testovaniu vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. V každom prípade však bude obhajovať aj požiadavky miest v tom, aby boli včas prijaté jasné a zrozumiteľné rozhodnutia a opatrenia, ktoré mestám umožnia efektívne spolupracovať na prípadnom ďalšom celoplošnom testovaní obyvateľov Slovenska. Prax predošlých kôl celoplošného testovania ukázala, že mestá dokážu byť maximálne súčinné, potrebujú však jasnú a férovú komunikáciu zo strany štátu. Únia miest Slovenska stojí za apelom miest a samospráv, ktoré sú pripravené aj naďalej spolupracovať, no legitímne požadujú urýchlené preplatenie nákladov za prvé aj druhé kolo celoplošného testovania. Plošné testovanie nie je zadarmo a bez finančných prostriedkov mestá nedokážu ďalšie kolá na vlastné náklady realizovať.
bottom of page