Ďalší zdroj informácií pre obyvateľov miest

7. augusta 2021

Bratislava

Za dôležitú súčasť prípravy na tretiu vlnu epidémie COVID 19 považuje Únia miest Slovenska dostatok prístupných informácii pre obyvateľov o tom, aký je stav zaočkovanosti v ich meste, obci, okrese. Únia miest Slovenska, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA iniciovala vytvorenie informačného portálu, ktorý by obyvateľom Slovenska takéto informácie v pravidelných intervaloch poskytoval. Za aktívnej podpory Ministerstva zdravotníctva, bol na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR, dnes informačný portál sprístupnený verejnosti. Portál bol vytvorený bez akejkoľvek finančnej podpory. Aktuálne údaje o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí nájdete na https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta. Veríme, že aj tieto informácie pomôžu obyvateľom orientovať sa v svojom okolí ako súčasť prevencie proti ochoreniu Covid 19.