top of page

Ďalší zdroj informácií pre obyvateľov miest

7. augusta 2021

Bratislava

Za dôležitú súčasť prípravy na tretiu vlnu epidémie COVID 19 považuje Únia miest Slovenska dostatok prístupných informácii pre obyvateľov o tom, aký je stav zaočkovanosti v ich meste, obci, okrese. Únia miest Slovenska, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA iniciovala vytvorenie informačného portálu, ktorý by obyvateľom Slovenska takéto informácie v pravidelných intervaloch poskytoval. Za aktívnej podpory Ministerstva zdravotníctva, bol na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR, dnes informačný portál sprístupnený verejnosti. Portál bol vytvorený bez akejkoľvek finančnej podpory. Aktuálne údaje o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí nájdete na https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta. Veríme, že aj tieto informácie pomôžu obyvateľom orientovať sa v svojom okolí ako súčasť prevencie proti ochoreniu Covid 19.
bottom of page