top of page

Únia miest Slovenska sa pripojila k výzve svojho oficiálneho partnera o.z. Zvierací ombudsman

8. decembra 2021

Bratislava

Únia miest Slovenska (ÚMS) sa pripojila k výzve svojho oficiálneho partnera o.z. Zvierací ombudsman, aby mestá a obce, ktoré ešte realizujú sviatočné, či silvestrovské ohňostroje, prehodnotili svoje rozhodnutia a investovali svoje peniaze a energiu do zmysluplnejších aktivít. ÚMS zároveň  víta, že mnohé členské mestá Únie svoje tradičné sviatočné a silvestrovské  ohňostroje už niekoľko rokov nerealizujú. Väčšina miest k tomuto kroku pristúpila už v roku 2019 a to najmä z dôvodu ochrany zdravia a životného prostredia.


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Nemalé peniaze, ktoré mestá a obce minú na tento pár minútový rozmar, je možné investovať do zmysluplnejších aktivít, najmä v období súčasných kríz. Rovnako dôležitá je aj ohľaduplnosť voči životu a zdraviu zraniteľných skupín ľudí, domácich a divokých zvierat a  ochrane  životného prostredia, čo nevyhnutne potrebuje zmenu nášho správania sa.“


ÚMS zároveň  víta, že mnohé členské mestá Únie svoje tradičné sviatočné a silvestrovské  ohňostroje už niekoľko rokov nerealizujú. Väčšina miest k tomuto kroku pristúpila už v roku 2019. Za prioritné dôvody mestá označili ochranu zdravia a životného prostredia. Silnou motiváciou miest je zbaviť sa zbytočného hluku, zápachu a škodlivých látok uvoľnených zo zábavnej pyrotechniky, ako aj ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, domácich miláčikov, hospodárskych zvierat a divokej zvery. Peniaze, ktoré boli doteraz rozpočtované pre tento účel mestá buď presunuli do iných oblastí – útulky pre zvieratá, dobročinné aktivity, humanitárne zbierky, či do iných oblastí, podľa potreby.  Ako alternatívu k dlhoročným zvykom niektoré mestá svojich občanov vyzývajú k tomu, aby sa potešili radšej  symbolickej prskavke, ktorá tiež dokáže navodiť sviatočnú, nostalgickú atmosféru a zároveň nenarobí toľko škody a nekomfortu, ako petardy a ohňostroj.


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Uvedomuje si, že celá spoločnosť je dnes vystavená mimoriadne náročnému obdobiu, riešime situácie, v ktorých sa učíme fungovať za pochodu a sme z toho všetkého unavení, frustrovaní a znechutení. Aj napriek tomu by sme, počas blížiacich sa vianočných  sviatkov a Nového roka, nemali zabúdať na ohľaduplnosť voči druhým, pokiaľ máme možnosť výberu a viac sa venovať pokojnejším aktivitám, ktoré ľudí viac spájajú, ako rozdeľujú.“


Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.

bottom of page