top of page

Únia miest Slovenska (ÚMS) sa zapojila do medzinárodného projektu STEP - Nástroje riešenia energetickej chudoby, ktorý na Slovensku realizuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov a je podporený EÚ v rámci iniciatívy HORIZON 2020. Samosprávy môžu hrať kľúčovú úlohu v boji proti energetickej chudobe vďaka znalosti obyvateľstva, bytového fondu a schopnosti zastupovať záujmy svojich občanov.

15. novembra 2021

Bratislava

Pre čoraz viac obyvateliek a obyvateľov Slovenska sa prístup k energiám a základným podmienkam pre fungovanie domácností, ako sú elektrická energia, či teplo, stáva väčším problémom. Podľa výskumnej správy vypracovanej pre Slovenskú klimatickú iniciatívu (https://klimatickainiciativa.sk/category/studie-prieskumy/ patrí naša krajina k tým, ktoré majú najvyšší podiel nákladov domácností na energie ku celkovým výdavkom. Viac ako polovica domácností vynakladá na účty za energie viac ako 10% z príjmu, čím sa nachádzajú v ohrození energetickej chudoby. Súčasná pandemická kríza, ako aj dlhodobá klimatická kríza, túto vážnu situáciu ešte viac zhoršujú.


ÚMS si uvedomuje, že klimatická kríza, ako existenčná téma 21. storočia, sa dotýka každej jednej oblasti v spoločnosti a jedným zo základných princípov jej riešení je, aby boli spravodlivé a dostupné pre každého. Je povinnosťou a zodpovednosťou všetkých aktérov nezabúdať na tých najzraniteľnejších. ÚMS aktuálne spustila interný prieskum vo svojich členských mestách, ktorého výsledku budú slúžiť pre organizáciu vzdelávacích workshopov v oblasti energetickej chudoby. Určené budú zástupcom miest a odborným pracovníkom na mestských úradoch.


Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS: „Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k riešeniu problematiky energetickej chudoby na Slovensku. Doteraz však neexistuje žiadna jasná definícia tohto pojmu, žiadne oficiálne návrhy riešení, podpory, či iniciatívy zo strany štátu. Pritom máme šikovných ľudí priamo v praxi, ktorí svojimi skúsenosťami dokážu celý prípravný proces urýchliť a zefektívniť. Bolo by prospešné, keby vláda našla vôľu spolupracovať a pohnúť sa od deklarácii k praxi.“  ÚMS považuje za dôležité, aby Slovensko pri riešení energetickej chudoby myslelo aj na naše budúce generácie a v súlade s cieľmi Slovenska v rámci prechodu k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu.


Podpora riešení zmeny klímy a klimatickej krízy z pozície samospráv je jedna z troch hlavných priorít Únie miest Slovenska, ktorú Prezídium schválilo koncom roka 2020. Odvtedy Únia svojim členským mestám poskytuje maximálnu podporu aj v oblasti environmentálneho a klimatického vzdelávania. Iniciatívne mestá zapája do participácie na zelených projektoch, vzdelávacích programoch a workshopoch, ktoré pripravuje spolu so svojimi expertným partnermi a partnerskými organizáciami.

bottom of page