ZlatyErb.sk

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne O.Z. eSlovensko, Únia miest Slovenska a Združenie informatikov samospráv Slovenska pod záštitou vysokých ústavných činiteľov. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí. Odkazy Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „ZlatýErb.sk 2019“ Oficiálne stránky sútaže "ZlatyErb.sk" Predchádzajúce ročníky sútaže ZlatýErb.sk

Galéria

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava