Slovensko bez bariér

Projekt s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných podmienok a integrácii zdravotne postihnutých občanov.

SLOVENSKO BEZ BARIÉR je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR), občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska (ÚMS) s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných podmienok a integrácii zdravotne postihnutých občanov a ďalších marginalizovaných skupín, obyvateľov našich miest a obcí. Iniciátori uskutočnili celoslovenský pochod, pri ktorom navštívili vyše 700 obcí a miest a zorganizovali súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“, v ktorej mestá a obce pripravili a realizovali konkrétne projekty s cieľom odstrániť architektonické i spoločenské bariéry a umožniť zdravotne postihnutým ľuďom plnohodnotné zapojenie do spoločenského života.

Galéria

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava