Súťaž ENVIROMESTO

Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote.

MŽP SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili 2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019. Dôležitosť a význam environmentálnych miest, ktoré tvoria zdravé prostredie pre život obyvateľov Slovenska, potvrdzuje nielen participácia hlavného gestora súťaže MŽP SR, ale i MDV SR, Únie miest Slovenska, ZMOS, TU vo Zvolene, Žilinskej univerzity v Žiline, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a všetkých samosprávnych krajov. Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote. Pre mestské samosprávy je aj táto súťaž príležitosťou bilancovať výsledky svojho úsilia v prospech environmentu a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 1.-2.10.2019 v Žiline počas národnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR (Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu).

Galéria

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava