top of page

Workshop: Prevencia zosuvov a povodní - ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku a obyvateľstve?
28.5.2021, 9:00 - 11:00

20. mája 2021

online

Program workshopu:
*Ako spolunažívať so zosuvmi - hrozba, prevencia a monitoring, STU Stavebná fakulta, Miloslav Kopecký
*Znižovanie povodňového rizika metódami manažmentu krajiny, STU Stavebná fakulta, Michaela Danáčová
*Diskusia

Zdroj

bottom of page