top of page

Workshop: Úvod do geografických informačných systémov
21.6.2021 v čase 8:55 - 11:00

8. júna 2021

online

Cieľovou skupinou workshopu sú aktéri civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej verejnosti, ktorí majú záujem získať základné informácie o geografických informačných systémoch a ich použití.

Zdroj

bottom of page