top of page

WEBINÁR Investície so spoločenským dopadom: fond CB ESPRI Impact One
Dátum: 28. júna 2022 v čase od 15:00 do 16:30 hod

20. júna 2022

online

Webinár o možnostiach získania investície z fondu CB ESPRI Impact One na podporu vzniku a rozvoja mimovládnych organizácií a malých a stredných podnikov s aktivitami verejnoprospešného charakteru.

Zdroj

bottom of page