top of page

Webinár „Investičné plány miest – financovanie a príležitosti“ | 27.4.2021

25. apríla 2021

online

Webinár poskytne informácie o plánovanej podpore investičných zámerov miest v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ako aj o možnostiach získať financovanie v rámci súťaži EUCF o víťazné investičné plány miest, zahŕňajúce opatrenia v oblasti energetického a klimatického manažmentu.

Zdroj

bottom of page