top of page

Webinár: Zlepšenie adaptácie na zmenu klímy: Znalosti a nástroje na národnej úrovni a na úrovni EÚ pre Slovensko
25. mája 2022, v čase 10.00 - 12.00

19. mája 2022

online

Webinár organizovaný v spolupráci s MŽP SR ponúka prehľad dostupných poznatkov, usmernení a nástrojov v oblasti adaptácie na národnej úrovni a na úrovni EÚ.

Zdroj

bottom of page