top of page

Webinár: Analýza odpadov v 8 slovenských mestách a príklady dobrej praxe

24. februára 2021

Bratislava

✅ AMSTERDAM. Tam ich nebudia smetiarske auta, lebo majú v budovách potrubia, ktoré vákuovou dopravu prepravujú odpad preč.
✅ ĽUBĽANA je prvé zero waste mesto v Európe a dokáže zrecyklovat až 68% odpadov. U nás recyklujeme iba 39% odpadov.
✅ Vo VIEDNI (aj v celom AT) je už od roku 2004 zakázané skládkovanie odpadu a tak ho musia spracovať inak.

Zdroj

bottom of page