top of page

Vyhlásenie slovenských útulkov (Zvierací ombudsman)

26. mája 2021

Bratislava

Počas pandémie koronavírusu zaznamenali útulky v slovenským mestách pozitívny trend zvýšeného záujmu o adopcie a dočasné opatery túlavých a opustených zvierat. Odbremenenie preplnených útulkov a nájdenie nového domova pre opustené zvieratá je na jednej strane pozitívne, avšak na druhej strane táto situácia prináša aj mnoho rizík a nepríjemných situácií.

Zdroj

bottom of page