top of page

Prezidentská Zelená pečať

27. júna 2022

Bratislava

Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov sú preto nevyhnutné pre zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenska, ako aj pre naplnenie klimatických cieľov, ku ktorým sa SR zaviazala.

Zdroj

bottom of page