top of page

Ministerstvo vnútra rozšírilo a zmodernizovalo sieť sirén civilnej ochrany na varovanie obyvateľstva pri riešení následkov mimoriadnych udalostí

11. decembra 2023

Bratislava

Rezort vnútra tým zvýšil úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Zdroj

bottom of page