top of page

Energetická chudoba sa dotýka čoraz viac obyvateľov, na Slovensku je téma tabu

31. januára 2022

Bratislava

Samosprávy môžu hrať kľúčovú úlohu v riešení tejto problematiky vďaka znalosti obyvateľstva, bytového fondu a schopnosti zastupovať záujmy svojich občanov.

Zdroj

bottom of page