WEBINÁR: Klimatické dni miest - Karpatský rozvojový inštitút

online

Online dvojdenná konferencia na tému 1) "Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy" a 2) "Nástroje tvorby mestskej klimatickej politiky" určená pre volených a výkonných predstaviteľov miest SR nad 20.000 obyvateľov (39 miest), predstavitelia ďalších miest a odborných inštitúcií.

Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy?
Aké sú nástroje tvorby mestskej klimatickej politiky?

Ak vás zaujímajú odpovede, zúčastnite sa online konferencií v rámci Klimatických dní miest, ktoré ÚMS spoluorganizuje s Karpatským rozvojovým inštitútom

Termín konferencie: 28.10 a 29.10, vždy so začiatkom o 9:00

Viac informácií, registrácia a pripojenie sa na konferenciu: http://www.kri.sk/konferencie

Program konferencie:

28.10.2020
09:00-09:20 Úvod do témy
09:20-09:50 Klimatická politika ako nevyhnutná súčasť rozvoja mesta - zásady a princípy pre zostavenie
Dobrej mestskej klimatickej politiky
- Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút
09:50-10:05 Aktuálny národný strategický rámec pre klimatický proces v mestách
- Lenka Chocholová, Odbor politiky zmeny klímy, Ministerstva životného prostredia SR
10:05-10:25 Sociálne aspekty reakcie na zmenu klímy v mestách
- Richard Filčák, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
10:25-10:45 Súčasný stav procesu reakcie na zmenu klímy v slovenských mestách nad 20000 obyvateľov
Pavol Stano, Karpatský rozvojový inštitút
10:45-11:00 Reakcia miest v Českej republike na zmenu klímy – história, súčasný stav a trendy
- Mirek Lupač, Agentúra Koniklec, Praha
11:00-11:30 Diskusia

29.10.2020
09:00-09:20 Úvod do témy
09:20-09:45 Inovatívne prístupy k hodnoteniu dopadov vĺn horúčav v mestách na príklade Košíc
- Zuzana Jarošová, Karpatský rozvojový inštitút a Juraj Holec, Slovenský hydro-meteorologický ústav
09:45-10:00 Ako hodnotiť bilanciu CO2 v mestskom prostredí
- Josef Novák, CI2 Praha
10:00-10:15 Ako oslovovať verejnosť v procese reakcie miest na zmenu klímy
- Miriam Šebová, Technická univerzita Košice
10:15-10:40 Ako účinne podporiť mestá pri tvorba a implementácii mestských klimatických politík
- Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút, Košice
10:40-10:55 Podpora tvorby a implementácie MVKP v agende Únie miest
- Jana Červenáková, Únia miest Slovenska
10:55-11:30 Diskusia

Zdroj

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava