Výzva na zapojenie sa do európskeho týždňa mobility (ETM) 2020

Sun Jun 28 2020 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM) 2020. Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra prostredníctvom webovej stránky http://eurotm2020.eurotm.sk/, zameraná na Čistejšiu dopravu pre všetkých.

Význam udržateľnej mobility potvrdila tento rok aj celosvetová pandémia, ktorá obmedzila mobilitu obyvateľov, čím sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy. Spolu s uvoľňovaním opatrení začína mobilita narastať a hrozí, že doprava stúpne na ešte vyššie hodnoty ako pred pandémiou. Cieľom najbližšieho obdobia je tomu predísť a skvelú príležitosť nám k tomu ponúka kampaň Európsky týždeň mobility (ETM).

A má na čom stavať. Do kampane ETM, zameranej na podporu opatrení udržateľnej mobility, sa v jej posledných ročníkoch zapájajú nielen samosprávy, ktoré oslovovala hlavne v prvopočiatkoch, ale postupne sa pridávajú ďalšie štátne, verejné a mimovládne organizácie, školy, ale aj súkromné spoločnosti. V minulom roku sa zapojilo 3134 miest z 50 krajín a medzi nimi bolo až 58 samospráv (miest/obcí) zo Slovenska, s ktorými spolupracovalo množstvo partnerských organizácií. A čo je najpozitívnejšie, kampaň kvôli významu udržateľnej mobility pre kvalitu nášho života postupne prijíma za svoju aj široká verejnosť.

Vďaka ETM je aj na Slovensku každoročne obdobie od 16. do 22. septembra naplnené rôznorodými aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov. Kampaň je aj skvelou príležitosťou na verejnú prezentáciu zavedených trvalých opatrení (napr. zriadenie bezemisných zón, chodníkov pre peších a cyklodopravu, či vybudovanie integrovaného dopravného systému a pod.), ktoré majú zabezpečiť vyváženosť všetkých druhov dopravy v našich mestách/obciach s dôrazom na jej udržateľné formy – pešiu dopravu, cyklistiku a verejnú dopravu. Okrem pozitívneho vplyvu na kvalitu nášho života, dokážu aj inšpirovať k ďalším krokom smerom k udržateľnej mobilite.

Európsky týždeň mobility sa koná s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Je naplnený aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov, ktoré tradične uzatvára Deň bez áut. Po skončení kampane majú samosprávy možnosť zapojiť sa aj do Národnej súťaže ETM prostredníctvom troch súťažných kategórií: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita, ktorú vyhlasujú MŽP SR a SAŽP.

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava