Týždeň otvoreného vládnutia
4.–7. október 2021, hotel Crowne Plaza, Bratislava

22. septembra 2021

Bratislava

Kultúra otvoreného vládnutia aktuálne rezonuje na úrovni štátnej správy. Samosprávne kraje, ako aj mestá a obce na Slovensku takisto čoraz častejšie iniciujú kroky smerom k viac transparentnej, otvorenej a participatívnej správe vecí verejných.

Zdroj