Nezmyselnými krokmi vlády je najviac zasiahnutá samospráva. Štát sa odvoláva na to, že nám príjmy rastú. Tento argument nie je klamstvo, je však účelovo použitý

5. júna 2022

Rozhovor s J. Červenákovou o dopade opatrení inflačného balíčka na fungovanie samospráv

Zdroj