Mimoriadny grantový program SPP

Cieľom je riešenie aktuálnych problémov s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb.

Zdroj

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava