Mestá žiadajú od štátu zodpovednejšiu komunikáciu

Bratislava

ÚMS apeluje na vládu, aby jej rozhodnutia vychádzali iba z overených a finálnych výsledkov a akékoľvek ďalšie rozhodnutia v súvislosti s opatreniami a testovaním oznamovala včas a zrozumiteľne. V súvislosti s pripravovaným otvorením škôl navrhuje, aby vláda pridala aj učiteľov a pedagogických a nepedagogických pracovníkov na popredné miesta v kritickej infraštruktúre.

Zdroj

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava