Komuniké zo 49. odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR

28. októbra 2020

Lučenec, Slovakia

Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť finančným manažérom miestnych samospráv, tentokrát online formou, čo najširšie spektrum kvalitných a aktuálnych informácií.

Zo záverov 49. Odbornej konferencie je logickou výzvou AKE SR "podporovať také iniciatívy, ktoré prinesú stabilizáciu a plynulosť tokov financií a možnosť efektívne financovať dnes často podfinancované investície a služby. Komunálni ekonómovia sa hlásia k týmto iniciatívam a ponúkajú svoju odbornosť a kvalifikovanú znalosť komunálnych financií a ekonomiky samosprávy ako celku." ÚMS podporuje AKE SR v tomto úsilí a chce byť silným partnerom v tak dôležitej téme, ako je finančná stabilita miestnej samosprávy. Viac o záveroch konferencie v komuniké AKE SR na tomto linku: https://4d31ff95-7dd3-4164-abb7-f57c87ab87cb.usrfiles.com/ugd/4d31ff_55518beadc6a4d6aaf1d6492e8548bf4.pdf

Zdroj