KORONA VÍRUS - CENTRÁLNY ŠTÁTNY INFORMAČNÝ WEB

Mon Mar 16 2020 23:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR, ktorým bola na celom území SR vyhlásená mimoriadna situácia odporúčame obciam a mestám sledovať aktuálne informácie na web stránke.

https://www.korona.gov.sk/

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava