ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA v ôsmich najväčších mestách Slovenska

Bratislava

Veľkú úlohu v oblasti odpadového hospodárstva zohrávajú práve samosprávy, ktoré majú vplyv na to, aké výsledky dosahujeme. Preto je z nášho pohľadu dôležité, aby samosprávy vnímali odpadové hospodárstvo ako jednu z kľúčových a strategických oblastí nielen z dôvodu prechodu na obehové hospodárstvo, ale aj pre rozvoj jednotlivých regiónov.

Zdroj

© 2019 Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava