top of page

24. celoslovenská konferencia združenia informatikov samospráv Slovenska

29. septembra 2019

NOVÉ ZÁMKY, 23. september 2019 – 24. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa konala v Nových Zámkoch 17. - 18. septembra 2019 bola venovaná najnovším legislatívnym normám v oblasti informatizácie verejne správy: Zákonu o kybernetickej bezpečnosti a Zákonu o informačných technológiách vo verejnej správe. Stretli sa na nej informatici z celého Slovenska.

Päťdesiatšesť informatikov zo slovenských samospráv sa zišlo na konferencii v Nových Zámkoch, ktorá bola zorganizovaná pod záštitou Richarda Rybníčka, prezidenta Únie miest Slovenska a Otokara Kleina, primátora mesta Nové Zámky. Na otvorení konferencie sa zúčastnili za ÚMS člen jej prezídia Marek Hattas a Peter Druga za oblasť eGovernance. Prvý deň konferencie sa informatici venovali diskusii o fungovaní združenia a aktuálnych problémoch informatizácie slovenskej spoločnosti. Druhý deň konferencie bol venovaný zákonu o kybernetickej bezpečnosti, zákonu o informačných technológiách vo verejnej správe a ďalších pripravovaných legislatívnych normách, bezpečnosti a prevádzky informačných systémov verejnej správy a otázkam nárokov na finančné aj ľudské zdroje, ktoré hlavne menšie samosprávy vedia zabezpečiť len s problémami. Tak, ako v celej spoločnosti, je aj v samospráve nedostatok informatikov. Preto sú podobné konferencie, kde účastníci spoločne hľadajú spôsoby riešenia aktuálnych problémov, veľmi dôležité. Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) bolo založené v roku 2006. Úlohou a cieľom združenia ZISS je spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských častiach a samosprávnych krajoch a tým vytvoriť priestor na komunikáciu, výmenu skúseností a odborný rast tejto profesie ako aj celej samosprávy na Slovensku. Vytvárať takúto komunikačnú platformu na výmenu informácií nielen v rámci samospráv, ale aj medzi súkromným a verejným sektorom sa združeniu darí práve prostredníctvom odborných konferencií, ktoré pre svojich členov organizuje viackrát do roka vždy v inej samospráve. Kontakt: Vladimír Vrzák, ZISS, Mesto Nové Zámky, vladimir.vrzak@novezamky.sk (spracované na základe tlačovej správy, foto: organizátor konferencie)

Zdroj

bottom of page