top of page

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje i na jeseň 2021 vo vzdelávaní pre samosprávu v rámci programu „Na občanoch záleží“.

9. septembra 2021

Bratislava

Mesiac september 2021 bude venovaný téme MOBILITA, ktorá je čoraz výraznejšie ovplyvňovaná nárastom osobnej automobilovej dopravy a stáva sa jedným z najpálčivejších problémov, a to nielen v mestskom prostredí vnútri jasne vymedzených hraníc, ale často aj v jeho bezprostrednom okolí.

Zdroj

bottom of page