top of page

ÚMS sa zapojila do medzinárodného projektu STEP - Nástroje riešenia energetickej chudoby.

17. novembra 2021

Bratislava

Samosprávy môžu hrať kľúčovú úlohu v boji proti energetickej chudobe vďaka znalosti obyvateľstva, bytového fondu a schopnosti zastupovať záujmy svojich občanov.

Zdroj

bottom of page